За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2020 г.
>
Катинар
Катинар
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ"


1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване

2. Липсваща, недостъпна и/или непълна секция „Достъп до информация“

3. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

4. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Агенция за ядрено регулиране
Номиниращ: Петър Пламенов Кърджилов

Като квалифициран експерт на международната НПО за прозрачност в ядрената енергетика Nuclear Transparency Watch и като експерт по комуникация при рискове и кризи, номинирам в тази категория Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) заради категоричните действия на институцията против нормите на ЗДОИ и срещу правото на информираност на българската и европейската общественост по въпроси и проблеми, засягащи дейността на АЕЦ "Козлодуй" и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО)", а с това и здравето и живота на милиони български, румънски и европейски граждани.

 

Казус 1: Въпреки наличието към днешна дата на 5 (пет) съдебни решения в полза на Петър Пенчев за предоставяне от АЯР според ЗДОИ на доклади с техни констатации и препоръки от 2018 г. за проверка на изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, след отказ на АЯР по настояване на ДП "РАО" през 2019 г., председателят на АЯР Лъчезар Костов продължава да не изпълнява съдебните решения да предостави достъп до тези констатации и препоръки, засягащи околната среда, здравето и средата на живот на стотици хиляди българки и румънски граждани в близост до площадката на хранилището до самата АЕЦ "Козлодуй" и по бреговете на река Дунав.

 

Казус 2: В противоречие със ЗДОИ, Закона за безопасно използване на ядрената енергия, Закона за опазване на околната среда, Директива 2014/87/Евратом и Конвенцията от Орхус, председателят на АЯР г-н Лъчезар Костов отказа да предостави пълните доклади на АЕЦ "Козлодуй" за четири сериозни инцидента в блокове 5 и 6 на атомната централа от 3 юли, 1 август (в Блок 6), 16 и 26 ноември (в блокове 5 и 6) 2019 г. Председателят на АЯР отказа да предостави документите не с решение според ЗДОИ, а с писмо до мен като поискал информацията, в което писмо обоснова отказа си с несъгласието на оператора АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.

  

От страна на Петър Пенчев постъпи възражение по отношение на предложената номинация за Агенцията за ядрено регулиране със съображения, че описаните в номинацията две групи случаи са различни.

 

В единия случай става въпрос за неизпълнение от страна на АЯР на съдебно решение (решения), с което административният съд е отменил като незаконосъобразен отказ да бъде предоставен достъп до обществена информация и е задължил институцията да предостави този достъп.

 

В другия случай обаче отказът на АЯР да предостави достъп до информация, свързана с инцидентите в блокове 5 и 6 на АЕЦ-Козлодуй от лятото на 2019 г. не е бил отменен от административния съд. По тази причина, в този случай не може да се говори за незаконосъобразен отказ и неизпълнение на съдебен акт от страна на АЯР. Делото е висящо.

 

Общините Гоце Делчев, Етрополе, Калояново, Родопи, Рудозем, Сапарева баня, Твърдица и Хаджидимово
Номиниращ: ПДИ

Номинираме общините Етрополе, Гоце Делчев, Калояново, Родопи, Рудозем, Сапарева баня, Твърдица и Хаджидимово за липсата на отговор на електронно заявление за достъп до информация, подадено в рамките на тазгодишното проучване на ПДИ на институциите по ЗДОИ, както и за липсата в сайтовете им на секция „Достъп до информация“, на информация за административното звено, отговарящо за приемане на заявления, на годишните отчети по ЗДОИ и на вътрешни правила за достъп до обществена информация.

 

Антинаградата е напомняне към тези общини за дължимата към обществеността отчетност и прозрачност.

 В телефонен разговор с екипа на ПДИ, секретариатът на Община Етрополе изрази  възражение относно номинацията си в категорията "Катинар". От Общината споделиха причината, поради която в рамките на проведеното от през 2020 г. от ПДИ проучване не са изпратили отговор на подаденото от екипа на ПДИ заявление - както заявлението, така и последвалият го и-мейл, с който поискахме обратна връзка от всяка от проучените институции, са попаднали в спам папката на общинската електронна поща. През изминали години от Община Етрополе винаги са отговаряли на нашите заявления.


Номинацията не бе свалена поради редицата критерии, по които Общината не е изпълнила задълженията си по ЗДОИ: не е предоставила отговор на заявлението (непроверяването на спам папката не е извинение за неспазване на закона); липсва секция "Достъп до информация"; няма ги годишните отчети по ЗДОИ, нито съответните Вътрешни правила за достъп до информация.

 

При разговора със служителите стана ясно, че по създаването на секция за достъп до информация се работи. Това е и една от целите на антинаградите, а именно - да подобрят спазването на закона.

 

Столична община
Номиниращ: Мила Чернева, в. "Капитал"

Столичната община системно отказва информация и съответно - губи съдебни дела, водени по ЗДОИ.

 

В две поредни заявления на "Капитал" Столична община не предостави информация, свързана с изразходването на публични средства (в милиони левове) за ремонти на улична инфраструктура в София. Причините бяха или че не разполагали с тази информация (което значи, че не следят какво ремонтират), или че интересът на частни фирми да скрият какво и за колко пари са ремонтирали надделява над гражданския.

 

Казус 1: През октомври 2019г. "Капитал" поиска по реда на ЗДОИ програмите за райони "Триадица", "Оборище", "Сердика", "Средец", "Лозенец", "Красно село", както и справка за изпълнените ремонти от програмите със съответните стойност и изпълнител. Отговорът на общината обаче беше само частичен. Директорът на дирекция "Транспортна инфраструктура" трябваше да предостави програмите по електронен път, но не го стори. Що се отнася до втората част, оказва се, че СО не знае колко пари е изхарчила и на кого ги е дала. "За да се предостави достъп до търсената обществена информация, същата трябва да е налична, т.е. вече създадена, респ. съхранявана на хартиен, електронен или друг носител, а не да се създава по съответното искане. В случая по т. 2 от заявлението се иска именно създаване на неналична към настоящия момент информация - статистически данни, т.е. в търсения със заявлението вид такава не съществува, откъдето същата не би могла да се квалифицира легално като обществена", гласят мотивите за отказа. Твърдението, че от общината не знаят колко пари и на кого са платили, е шокиращо. Ако това наистина е вярно, то не е ясно как нейните ръководители изобщо следят как се изразходват средствата от бюджета или да се отчитат в някакъв период.

 

Ситуацията е разказана тук: Капитал: "Столичната община не знае колко харчи за пътни ремонти в София"

 

Казус 2: "Капитал" поиска следната информация:

- Списък с планираните за ремонт участъци от вътрешноквартални улици, вкл. адрес, дължина, финансова стойност, изпълнител и номер на договора, по който се изпълняват.

- Списък с изпълнените/завършени досега ремонти на вътрешноквартални улици, вкл. информация за участъците като адрес, дължина, изпълнена дейност, финансова стойност, изпълнител и номер на договора, по който се изпълняват.

- Сумата, която е разплатена към 18.09.2019г. от тези 38 млн. лв., предвидени за текущи ремонти на вътрешноквартални улици.

 

Зам.-кметът по финансите Дончо Барбалов обаче отказа достъп до тази информация, защото "засяга интересите на трети лица, които изрично отказват предоставянето ѝ". Вероятно става дума за фирмите, които изпълняват ремонтите. "Доколкото касае ремонти на публична собственост - вътрешноквартални улици и разходването на обществени средства в тази връзка, съдът приема, че поисканата информация представлява обществена служебна такава, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Столичната община и нейната администрация", гласи решението на съдия Веселина Женаварова от АССГ. Дори и фирмите, с които общината е сключила договори, да отказват да дадат съгласие за предоставяне на касаеща ги информация, Законът за достъп до обществена информация "въвежда оборимата презумпция за наличен надделяващ обществен интерес", уточнява съдът. Затова и зам.-кметът Дончо Барбалов е бил длъжен или да предостави информацията въпреки отказа на компаниите, или да мотивира отказа си и да обясни защо няма надделяващ обществен интерес. Той обаче не е сторил това.

 

Съдебното решение и историята са описани тук:

Капитал: "Ремонтът на кварталните улици се пази в тайна от Столична община"

Капитал: "Съдът: София не трябва да крие как е похарчила 38 млн. лв. за улични ремонти"  

 

Казус 3: Отделно Столична община загуби дело по ЗДОИ за плана за завод за горене на боклук, като Върховният административен съд (ВАС) отхвърли последната им жалба. Заявлението бе на екологично сдружение "За Земята":

Капитал: "ВАС отхвърли отказа на Столичната община да покаже плана за горене на боклук"

Председателят на Комисията по бюджет и финанси в НС Менда Стоянова
Номиниращ: Доротея Дачкова, в. "Сега"

Номинирам Менда Стоянова (ГЕРБ), която с още 5 народни представители от ПП ГЕРБ е вносител на проектозакон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. В преходните и заключителните разпоредби на проектозакона се предлагат изменения в ЗДОИ. Промяната предвижда "развързване на ръцете" на всяка институция да определя такси по ЗДОИ по своя преценка и така на практика до бъде ограничен достъпът до информация. Чрез това предложение закон, който регулира основно човешко право, се променя със закон, който няма нищо общо с достъпа до информация. 

Проблемът е описан тук - "Точка на достъп", блог на ПДИ: "Народното събрание изменя ЗДОИ непрозрачно през задната врата"

Народно събрание на Република България
Номиниращ: Доротея Дачкова, в. "Сега"

Заради затварянето на парламентарните кулоари за журналисти.

 

За проблема - тук: Асоциация на европейските журналисти - България: "Парламент без журналисти не е Народно събрание, а Партиен дом" 

Министерство на вътрешните работи и Столична дирекция на вътрешните работи
Номиниращ: Доротея Дачкова, в. "Сега"

Номинацията е заради отказа им да отговарят на въпроси, свързани с полицейското насилие по време на протестите срещу правителството и главния прокурор Иван Гешев.

 

Това са поредните институции, които дължат отчетност и прозрачност, а погазват закона с мълчаливи откази. И то по такава обществено значима тема като непропорционалната употреба на сила по време на граждански протести. Подробности по темата:

 

в. "Сега": МВР крие кои са наказаните за боя на протестиращи

 

БХК: СДВР отказа информация на БХК за това как са наказани полицаите, употребили прекомерна сила над протестиращи на 10 юли

Министерство на външните работи и министър Екатерина Захариева
Номиниращ: Доротея Дачкова, в. "Сега"

Номинирам министър Захариева заради поведението й в случая със заявлението да получа информация какви езици и на какво ниво владеят консулите и генералните консули, какво е месечното им възнаграждение и дали са дипломати от кариерата, или са пратени в задграничните мисии "по изключение".

 

Въпросите по ЗДОИ бяха пратени до Захариева през август 2019 г. Точно в деня, в който изтичаше 14-дневният срок за отговор, от министерството се възползваха от възможността да го удължат с още две седмици. Обяснението бе, че трябва да попитат дипломатите дали са съгласни информацията за тях да бъде огласена. И след новия срок обаче отговори не дойдоха.

 

В момента по случая се води дело срещу мълчаливия отказ на Захариева, което не един съдебен състав във ВАС и АССГ се опитва максимално да протака.

 

Повече по случая - тук: в. "Сега": Държавната машина крие какви езици знаят консулите

Министерство на правосъдието
Номиниращ: Доротея Дачкова, в. "Сега"

Номинирам Министерството на правосъдието в тази категория заради отказа на министъра (по това време Данаил Кирилов) да изпълни влязло в сила съдебно решение да предостави бележките от срещите на представителите на съдебната власт с евроекспертите, подготвящи докладите за България.

 

Поведението на министерството е административен произвол, както посочва и адвокат Александър Кашъмов от ПДИ.

 

в. "Сега": Министерството на правосъдието отказва да изпълни съдебно решение

 

ПДИ, "Новини": На границата с административен произвол - МП отказва да изпълни съдебно решение по ЗДОИ

Община Баните и Община Радомир
Номиниращ: ПДИ

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2020, екипът на ПДИ подаде по електронен път заявления за достъп до информация до 562 институции.

 

С тях бе поискано предоставяне на копие от Актуализиран списък за 2019 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Това е информация, която ПДИ иска от институциите за втори път в последните години. Предишният път бе през 2017, година след въвеждането на това задължение с приемането на нова ал. 3 в чл. 15а от ЗДОИ (ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.).

 

Сред трите институции, които през 2020 отказаха да предоставят исканата информация, са и общините Радомир и Баните.

 

От Община Баните първоначално изпращат като отговор на заявлението отчета си по ЗДОИ за 2019. Тоест, и те като Държавната агенция за българите в чужбина отговарят на заявлението от миналата година. След като това недоразумение е изчистено общината изпраща втори отговор, с който уведомява, че няма актуализиран списък с категории информация за публикуване през 2019. Това, което е премълчано в отговора на кмета е, че общината изобщо няма такъв списък. Обстоятелство, което се потвърждава както от липсата на публикуван списък на страницата на общината, така и от липсата на отговор по заявлението на ПДИ от 2017, когато обърнахме внимание на институциите, че с изменение в ЗДОИ е въведено задължение за създаване на такъв и поискахме копие от него.

 

От Община Радомир уведомяват заявителя, че на страницата им не е публикуван актуализиран за 2019 списък на категории информация за публикуване. Тук ситуацията е идентична с община Баните и отново става ясно, че общината изобщо няма такъв списък, тъй като и те не са отговори на заявлението на ПДИ от 2017.

Община Варна
Номиниращ: Мариела Димитрова, координатор на ПДИ

Номинирам Община Варна, която премълча повече от половин година наличието на замърсяване с отпадни канализационни води във Варненския залив.

 

Това стана ясно в пълнота от разследването на журналиста Спас Спасов, който разкри подробности за причините и липсата на решение (и до момента!) на проблема, чрез поредица от заявления по Закона за достъп до информация до община Варна.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВАРНА

 

Министерство на правосъдието
Номиниращ: ПДИ

Министерство на правосъдието (МП) отказва да изпълни съдебно решение, което го задължава да предостави достъп до паметните бележки от срещите, проведени от членове на ВСС, председателя на ВКС, председателя на ВАС, главния прокурор и неговите заместници, както и от всички други представители на съдебната власт, КОНПИ и КПКОНПИ, с представители на Европейската комисия (ЕК) в рамките на експертните мисии в България по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), проведени в периода 2007 – 2018.

 

Информацията е поискана от Доротея Дачкова (в. „Сега“) със заявление от м. май 2019, а отказът на директора на Дирекция „Правни дейности“ в МП е с мотив, че исканата информация не представлява „обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ в чист вид“, както и че няма самостоятелно значение, тъй като отразява мнения, позиции и препоръки, изготвени от или за министерството във връзка с настоящи или предстоящи преговори (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ).

 

С Решение № 588 от 03.02.2020 на АССГ отказът на директора на Дирекция „Правни дейности“ при МП е отменен и преписката му е върната за предоставяне на достъп.

 

Съдът приема, че поисканата от заявителя информация представлява обществена такава по дефиниция – касае се за мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации във връзка с обсъждане на въпроси, свързани с темите правосъдие и обществен ред, резултатите и напредъкът по които са от значение за оформянето и съдържанието на периодичните доклади по Механизма за сътрудничество и проверка. Тези резултати са безспорно от обществен интерес и МП дължи прозрачност при отчитането им, съответно предоставяне на информация на гражданите по реда на ЗДОИ относно тях, поради което не може да бъде споделено виждането, че ЗДОИ не намира приложение по отношение на тях. Съдът посочва, че съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. Решението на съда е окончателно.

 

Вместо да изпълни съдебното решение като предостави достъп до исканата информация,  директорът на Дирекция „Правни дейности“ в МП отново отказва да предостави копия от паметните бележки с мотив, че същите не представляват обществена информация по ЗДОИ. Отделно е посочено, че исканата информация представлявала служебна обществена информация, която била ограничена за достъп по силата на чл. 13, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗДОИ, тъй като нямала самостоятелно значение и била свързана с настоящи преговори. Не бил налице и надделяващ обществен интерес.

 

Казусът е отразен от Доротея Дачкова в статия във в. „Сега“ от 26.02.2020: "Министерството на правосъдието отказва да изпълни съдебно решение".

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.