За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2014 г.
>
Катинар
Катинар
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ"


1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване

2. Липсваща, недостъпна и/или непълна секция „Достъп до информация“

3. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

4. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

107 мълчаливи институции
Номиниращ: Гергана Жулева, ПДИ

Номинирам за "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ" 107 органа на изпълнителната власт, не отговорили изобщо на електронни заявления с искане за достъп до копие от последния по време договор за обществена поръчка през 2013, в рамките на проучването на ПДИ на активното публикуване на информация в интернет страниците на 535 институции проведено в периода 3 февруари – 3 март 2014.

Въпреки, че много от тези 107 органа на централна, териториална и местна власт имат интернет страници, на които може да бъде намерена доста информация, смятам че е абсолютно недопустимо да не се отговаря на заявления, изпратени по електронен път на адрес, посочен на интернет страницата на институцията.  В случая дори не става въпрос за предоставянето на информация по електронен път и в електронна форма, а за простото игнориране на задължението да се разгледа и отговори на електронно подадено заявление, което по закон е приравнено на писмено заявление.

Прилагам списък на тези органи на власт. Срамота.Прокуратура на РБългария
Номиниращ: Росен Босев

Влошаването в прозрачността в държавното обвинение, започнало преди година и половина, продължава с пълна сила и добива абсурдни измерения. Ето няколко примера за това:


Градският прокурор Христо Динев отказа да предостави достъп до отчетните доклади на институцията за последните десет години с мотив, че те са служебна тайна. В същото време един от докладите е качен на страницата на прокуратурата.
Същият административен ръководител показа двойни стандарти при искането на идентична информация. Той скри  броя на делата, разгледани от Делян Пеевски, но предостави статистиката за изпадналия в немилост Роман Василев.

Христо Динев отказа да предостави и информация за върнатите от съда дела на прокуратурата и оправдателните присъди, защото тази информация "не е пряко свързана с обществения живот и с организационното ръководство, контрол и организацията на работа в административната единица Софийска градска прокуратура."

 

Прокуратурата крие имената на наблюдаващите прокурори по делата и отказва да предоставя информация за разследвания, чието начало иначе е обявила шумно.

Има и примери за двойни стандарти, какъвто е случаят с "прожектирания" на пресконференция тефтер на бившия председател на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов, когато прокуратурата беше спестила страниците с името на Делян Пеевски.

Наред с това държавното обвинение започна проверка на журналистически публикации и по разпоредена прокурорска проверка бяха извикани редактори от в-к Капитал, които трябваше да пишат обяснения за публикациите си.

Отказът на прокуратурата да гарантира дори базова прозрачност в работата й е голям проблем, до колкото поради конституционното устройство на съдебната власт държавното обвинение не подлежи на отчетност и контрол.

Прокуратура на РБългария
Номиниращ: Доротея Дачкова

Конкретният повод да номинирам Прокуратурата е отказът да бъде предоставен списък на прокурорските помощници. На първа инстанция той беше отменен от Административен съд София - град. Ако погледнем и по-глобално, откакто Сотир Цацаров стана главен прокурор, достъпът до информация, свързан с работата на тази институция, е силно затруднен.

 

Информация по темата: Прокуратурата настоява да крие имената на помощниците си, Доротея Дачкова, в. "Сега", 26 май 2014.

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Номиниращ: Георги Владимиров Шумаков

1. Установила е "Вътрешни правила" (http://ncsip.bg/files/Documents/Public%20information%20access_extract.pdf), затрудняващи (правещи дори на практика невъзможно) използването на ЗДОИ чрез електронна поща, въпреки усвоени значителни средства за закупуване на оборудване и компютърен софтуер.

2. Отдала е предпочитанието и съответно е утвърден образец на заявление по ЗДОИ, разпространяван и изискван във формат на комерсиален продукт на определен търговец (виж чрез (http://ncsip.bg/doc/Request%20Public%20Information.doc).

3. Не признава електронни заявления по ЗДОИ подписани единствено и само чрез електронния подпис, определен чрез чл. 13, ал.1 от ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС.

Приложение: кореспонденцията с НК "Стратегически инфраструктурни проекти"

 

Публикуваме полученото на 25.09.2014 от Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" становище по направената номинация.

Бюро по труда - Хасково
Номиниращ: Дима Димитрова

Институцията няма собствен сайт. Гражданите на територията на община Хасково са лишени от възможността да получават актуална информация за свободни работни места, програми по заетостта и др.

Община Хасково
Номиниращ: Дима Димитрова

Кметът няма приемен ден. На всички запитвания изпратени чрез формата за контакти в сайта на общината единственият отговор, който получават гражданите е мълчалив отговор. Години наред липсва контакт под каквато и да е форма между кмет и граждани, последният пример е изсичането на всички дървета в ЦГЧ, без каквото и да е допитване до обществеността.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.