За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2012 г.
>
НПО
НПО
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефект
4. Информация, получена по ЗДОИ, използвана ли е в доклади и други издания на НПО-то?Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

арх. Цветана Гочева, Председател на УС на Българска асоциация за погребална култура
Номиниращ: Борислав Петров – Председател на УС на Сдружение на фирмите от погребалния бранш – Фунерал

Уважаеми госпожи и господа,

Номинираме арх.Цветана Гочева за „Златен Ключ” в две категории – гражданин и НПО.
Тя е човек с ясни граждански, професионални и обществени позиции, които последователно и упорито отстоява през годините. Потвърждават го многобройните, заведени от нея преписки по ЗДОИ.
Впечатлява нейната организираност и издръжливост да води едновременно 10-15 съдебни дела по тези преписки, да печели повечето от тях, да се бори за коректното изпълнение на съдебните решения като ползва всички позволени от закона средства, дори прокуратурата. И всичко това е с една цел – да стигне до необходимата й обществена информация, и по-нататък да я вложи в статии, писмени становища, текстове до различни институции на властта – местната, държавната, съдебната и за кой ли път в заявления по ЗДОИ, подадени от нейно име като гражданин, архитект, д-р на науките и председател на УС на Българска асоциация за погребална култура.
Не ни е известно и в други браншове, не само в нашите среди да има толкова ерудиран защитник на справедливостта, който така убедено да търси истината, както арх. Гочева.
Не ни е известен по-богат и целенасочен актив по ЗДОИ от нейния. Многократно сме се обръщали към Цветана Гочева за мнение, съвет, консултация по браншови проблеми, а и по други. Получаваме изчерпателен отговор, полезен съвет, добронамерена критика. Така е не само защото арх. Гочева е компетентна, но и поради стремежа й да допринесе за положителна промяна в областта на погребалните услуги.
За съжаление, тази област е трайно ощетена откъм обществено внимание.Българския институт за правни инициативи /БИПИ/
Номиниращ: Александър Кашъмов, ПДИ

Номинирам Българския институт за правни инициативи /БИПИ/ за наградата „Златен ключ” в категорията „Неправителствена органицация”. БИПИ осъществява активна дейност по отношение увеличаване прозрачността в рамките на съдебната система. Особено значителна е инициативата им за създаване на публични профили на магистрати, която е реализирана чрез информацията на сайта: http://judicialprofiles.bg/profiles/page/2/. Същевременно БИПИ е сред организациите, които оглавиха кампанията за по-голяма прозрачност и реформи в съдебната система и кампанията за прозрачност на кандидатите за членове на инспектората към ВСС, и за членове на ВСС.


Когато се налага, не се притесняват да потърсят правата си по ЗДОИ по съдебен път. По тяхна жалба Административен съд – София град отмени на първа инстанция отказ на Инспектората към ВСС да предостави достъп до становище от проверка на магистрат, който бе номиниран за член на същия Инспекторат.

Фондация "4 лапи"
Номиниращ: Фани Давидова, ПДИ

Фондация "4 лапи" е международна организация с клон в България, която вече 20 години работи в областта на помощта и грижата за малтретирани животни. В рамките на своята дейност през последната година, българският клон на "4 лапи" е подал над 30 заявления за достъп до информация, отправени основно до централата и регионалните подразделения на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Съгласно Закона за защита на животните, БАБХ упражнява контрол по защита на животните и в рамките на своята компетентност извършва проверки. Най-често Фондация "4 лапи" търси достъп до информация свързана с контролната дейност на БАБХ и резултатите от нея.
Фондацията е завела самостоятелно над 10 дела срещу откази да й бъде предоставена информация, като част от делата са спечелени.
В процеса на търсене на достъп до информация, фондация "4 лапи" е ползвала помощта на  ПДИ, основно за изготвяне на писмени защити по вече заведени дела, както и за консултации по получаване на информация след спечелено съдебно дело.Движение с екологична насоченост
Номиниращ: Дияна Бончева, координатор на ПДИ в Ямбол

Движение с екологична насоченост е екологична организация, регистрирана в село Дражево, Община Тунджа, през декември 2011 г., която прие ЗДОИ и Орхуската конвенция като водещи в своята работа от самото си създаване. Чрез ЗДОИ сдружението не само издири документи за обществени обекти с висок риск за опазване на околната среда и здравето на хората на територията на област Ямбол, като проекта за регионално депо, кариери за строителни материали, завод за изгаряне на отпадъци, Градски парк и други, но и разкри редица нарушения на държавни и общински органи, конфликт на интереси, използване на нищожни документи и документи с невярно съдържание по европейски проекти. По част от тези нищожни документи - Комплексно разрешително за Регионално депо - Ямбол и Строително разрешение, издадено от Община Ямбол за обект на територията на Община Тунджа, са заведени дела. Сдружението използва упорито докрай всички процедури на ЗДОИ, за да получи исканата информация. По този начин, след образувано дело за мълчалив отказ, например МОСВ беше принудено да признае, че до момента няма заповед, решение или друг административен акт на министъра на околната среда и водите за критериите за НПО-тата, които могат да изпълняват функции по чл.169 ал.1 от ЗООС, а именно да съдействат на държавните органи като също налагат административни актове на нарушители на закона. Тази възможност в ЗООС е от 2002 г., до този момент обаче, неправителствените организации не са се възползвали от нея, поради липса на прозрачност и утвърдени критерии от МОСВ.

 

Сдружението съдейства и на граждани да получат документи по ЗДОИ, за да защитят свои права. Такъв е случая с продаден общински имот в к-с "Зорница" в Ямбол - малък парк, който предстои да се превърне в автомивка. Пак чрез ЗДОИ сдружението установи, че АПИ не е изпълнило ангажимента си да монтира шумоизолиращи бариери на автомагистрала Тракия край село Дражево. След подадени сигнали, вече има монтирана такава бариера, макар и недостатъчна. Цялата информация, събрана от сдружението, се разпространява чрез медиите, тъй като членовете са убедени, че гражданите имат право да научат истината, при това пълната истина.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.