За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2010 г.
>
Уеб страница
Уеб страница
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Най-добра уеб-страница от гледна точка на ЗДОИ"

 • Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ:
  1. описание на правомощията на органа и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;
  2. списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия;
  3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
  4. наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.
 • Публикувана ли е информация за връзка със служителите:
  Име, длъжност, телефони, e-mail
 • Има ли секция "Достъп до информация" на Интернет страницата на институцията?
 • Публикувани ли са в тази секция вътрешните правила относно достъпа до обществена информация и реда за достъп до публичните регистри?
 • Публикувани ли са в web страницата актуални:
  · Правилници
  · Закони
  · Проектозакони
  · Отчети
  · Обществени поръчки
  · Информация по ЗДОИ – формуляр на заявление, процедурата по подаването му
 • Публикуван ли е годишен отчет за прилагане на закона?
 • Публикуван ли е списъка на служебната тайна?
 • Достъпен ли е формуляр за подаване на заявления по ЗДОИ на web-страницата на институцията?
 • Приемат ли се заявление по ЗДОИ по електронен път?
 • Отговаря ли институцията на тези заявления? Предоставя ли се информация по електронен път?
28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.