За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Новини
>
2016 г.
14-та церемония за връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам – 28 септември 2016
28.09.2016 г.

Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Церемонията се проведе на 28 септември 2016 – от 16.00 ч. в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София.

 

Наградите за 2016 година бяха връчени в шест категории. Интервюта с наградените четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2016: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

 

 

1. Категория

Гражданин, използвал най-активно правото си на информация

 

Награда „Златен ключ” се присъжда на

 

Мариета Сивкова, Ямбол – за последователно и упорито упражняване на правото на достъп до информация за преодоляване на негативни тенденции, свързани с прозрачността на местно ниво, използвайки всички механизми на Закона за достъп до обществена информация, включително защита на правото си в съда.

 

Почетна грамота получава

 

Емилия Герганова, Ловеч – за активно използване на Закона за достъп до обществена информация за постигане на по-голяма прозрачност в политиките и ефективно гражданско участие в процесите на взимане на решения на местно ниво.

 

 

2. Категория

Неправителствена организация, упражнявала най-активно

правото си на достъп до информация

 

Награда „Златен ключ” се присъжда на

 

Сдружение „Фенове ЗА българския волейбол“ – за активно използване на ЗДОИ за постигане на по-голяма прозрачност в процеса на управление и администриране на волейболния спорт.

 

Почетни грамоти получават

 

Дружество за защита на животните - Варна – за последователните и упорити усилия към създаване на прозрачна и работеща система на територията на община Варна във връзка с грижата за безстопанствените животни, включително чрез завеждане на съдебни дела по ЗДОИ.

 

Неформална гражданска група „Силистра диша“ – за активно и резултатно използване на всички механизми на ЗДОИ в кампанията за спиране на общински проект, предвиждащ изсичането на 87 здрави чинара в центъра на Силистра.

 

 

3. Категория

Най – добра журналистическа кампания,

свързана с правото на достъп до информация

 

Награда „Златен ключ” се присъжда на

 

Спас Спасов, кореспондент на в. „Дневник” и „Капитал” във Варна – за последователно и резултатно използване на ЗДОИ в разследването си за финансирането на частни медии в десет български общини през местните им бюджети, в рамките на което подготвя серия от аналитични статии.

 

Почетни грамоти получават

 

Цветелина Йорданова, Медиапул за използването на ЗДОИ за повишаване обществената чувствителност по въпроса за достъп до декласифицирани документи.

 

Генка Шикерова, Нова ТВ – за дългогодишно, последователно и резултатно използване на ЗДОИ, включително воденето на съдебни дела, за целите на нейните разследвания по различни теми от обществен интерес през 2016.

 

Таня Петрова, в. „Сега“ – за използването на ЗДОИ, воденето на съдебно дело и публикациите й, свързани с липсата на прозрачност за финансовата обосновка на проектозаконите.4. Категория

Институция, организирала най-добре предоставянето

на информация за граждани

 

Награда ”Златен ключ” се присъжда на

 

Община Сливен – за високото ниво на активна прозрачност и своевременното и ефективно изпълнение на задълженията по ЗДОИ, включително въведените с измененията от края на 2015 г.

 

Почетна грамота получава

 

РИОСВ – Пазарджик  – за високото ниво на активна прозрачност, за бързи и пълни отговори на устни запитвания и на заявления по ЗДОИ, за подпомагане на гражданите при търсенето на информация.

 


5. Категория

Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ

и нарушава правата на гражданите

 

Антинаграда „Катинар” се присъжда на

 

Държавна агенция за бежанците при МС за упоритото игнориране на задълженията по ЗДОИ за създаване и поддържане на секция „Достъп до информация“ на интернет страницата, за неотговарянето на заявления за достъп до информация, подадени по електронен път, за липсата на бюджети и финансови отчети на страницата на институцията.

 

„Срамота” получава

 

Община Елин Пелин – за неизпълнение на задълженията по ЗДОИ, свързани с активната прозрачност и за продължаващата тенденция на мълчаливи откази по заявления за достъп до информация.

 


6. Категория

Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация

 

Антинаграда „Вързан ключ” се присъжда на

 

Комисия за енергийно и водно регулиране за искането за присъждане на съдебни разноски по дело, с което се отменя мълчалив отказ на агенцията и след фактическо произнасяне по заявление за предоставяне на търсената информация на заявителя.

 

 

И тази година церемонията бе открита с песента "Дишай", посветена на празника.

 

На 28 септември 2016 приключи и дарителската кампания по повод Международният ден на правото да знам, която ПДИ проведе чрез платформата Indiegogo:
https://www.indiegogo.com/projects/28-september-right-to-know-day-awards-ceremony#/.

 

 

 

Четиринадесетата церемония за Деня на правото да знам в България се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”.

 

 

 

Церемонията в България е в рамките на глобалното отбелязване на Международния ден на правото да знам от членовете на Мрежата на застъпниците за свобода на информацията

 

 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.