За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Имам правото да знам
21.01.2016 г.

Филмът "Имам правото да знам" е изготвен по поръчка на „Програма достъп до информация“ през 2016 г. и илюстрира етапите в търсенето и получаването на достъп до обществена информация от органите на власт. Представени са конкретни казуси на неправителствени организации и журналисти на търсене на достъп до обществена информация.

Показана е ползата от използването на Закона за достъп до обществена информация и на публичните регистри за воденето на кампании и правенето на продукти от обществена значимост.

EEA Grants

 

Филмът е произведен от екип на АГИТПРОП ООД по поръчка на „Програма достъп до информация“ в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.