За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2022 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ

Антинаграда „Вързан ключ” се присъжда на Кмета на Община Брезово, който отказва да предостави анекса към договор за продажбата на селска фурна в село Свежен с абсурдната аргументация, че заявителят не живее в Община Брезово. При обсъждането на въпроса пред общинските съветници, кметът на Община Брезово казва, че искането по ЗДОИ много е затруднило общинската администрация и затова е предпочел общината да плати 510 лв. – сумата, която общината е осъдена да заплати на заявителя след спечелено дело срещу отказа на кмета.

 

„Срамота“  получава Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), която е единствената от 563 институции, изрично отказала да предостави  информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 г. по дела срещу решения по ЗДОИ според проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2022 г. от ПДИ.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.