За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2014 г.
>
НПО
НПО


 

 


Златен ключ” в категорията „Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация бе връчен на „Национален съюз Единство” за упоритото им и последователно търсене на информация, свързана с проекта „Южен поток“. С помощта на ПДИ сдружението заведе дело срещу Министерство на икономиката и енергетиката, заради отказа му да предостави документите по проекта. Вследствие на широкия обществен отзвук на делото и обществения интерес по темата на 4 септември 2014 Министерство на икономиката и енергетиката публикува на своята интернет страница документи по проекта "Южен поток".

 

Интервю с четиримата заявители от сдружението, Георги Ганев, Иван Иванов, Петър Славов и Мартин Димитров четете в в брой 9(129) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ за септември 2014: „Прозрачността ще промени България”.


 

 

Александър Дунчев от WWF с грамотата

WWF-Дунавско-Карпатска програма-България бе отличена с грамота за изготвянето и стартирането на интернет-базирана ГИС-платформа за реките на България (http://gis.wwf.bg/rivers/), която предоставя възможност на всички граждани да получат детайлна онлайн информация за местоположението и състоянието на всяка река в България. Базата данни е изготвена въз основа на информация, събрана с помощта на ЗДОИ.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2023 Фондация ПДИ. Всички права запазени.