За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2014 г.
>
Катинар
Катинар


Кирил Терзийски представя номинациите за антинаграда

Антинаградата „Катинар” в категорията „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите” бе присъдена на Прокуратурата на Република България за цялостна и задълбочаваща се непрозрачност на нейната работа. Конкретни примери са отказите да се разкриват имената на наблюдаващите прокурори по знакови дела, да се предоставят отчетните доклади за последните 10 години на основание служебна тайна (макар един от тях да е публикуван в интернет), отказите да се предоставят докладите относно злоупотреби със специални разузнавателни средства с необосновано позоваване на служебна тайна. Заслужават отбелязване още отказите на Софийска градска прокуратура да предостави данни за постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела с мотива, че исканата информация не е свързана с обществения живот в страната, както и за броя на преписките, по които е работил като следовател Делян Пеевски. „Няма представител на прокуратурата, но ние знаехме, че няма да има, тъй като от офиса на прокураурата се обадиха, за да се извинят, тъй като на 28 септември господин Цацаров има рожден ден. Връчването на наградата не е подарък за господин Цацаров по случай рождения му ден. За него остава утехата, че прокуратурата е непрозрачна много преди него, а за нас остава надеждата, че антинаградата може би ще промени нещата”, каза Кирил Терзийски.

„Срамота” бе връчена на 107 мълчаливи институции, които  не отговориха на електронно заявление за достъп до информация, подадено в рамките на проучването на ПДИ на активното публикуване на информация в интернет страниците на 535 институции проведено в периода 3 февруари – 3 март 2014. „Ако подобна практика е обяснима за някои малки общини, в които бюджетът е малък и служителите са малко, то е необяснимо защо четири министерства не са ни отговорили – Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на културата, МОСВ и МРР. Някои големи агенции, а и големи общини, също не си направиха труда да ни отговорят”, подчерта Кирил Терзийски.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2023 Фондация ПДИ. Всички права запазени.