За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2013 г.
>
Институция
Институция

инж. Георги Алексиев

 

инж. Георги Алексиев, изпълнителен директор на КТИ

Със златен ключ в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация"  беше отличена Контролно-техническа инспекция (КТИ) към Министерство на земеделието и храните за доброто организиране на предоставяне на информация за гражданите, за степента на активна прозрачност, която достигат чрез новата си интернет страница, както и стремежът да предоставя бързо и пълно достъп до информация, търсена чрез заявления. Положителни практики в предоставянето на информация са публикуването на договори на институцията на интернет страницата й, както и публикуването на често търсената чрез заявления информация, свидетелство за анализа върху работата по ЗДОИ и полаганите усилия за повече прозрачност и отчетност. Освен за изпълнение на задълженията, наградата се връчва и за доброжелателното и открито отношение към заявителите. „Истината е, че няма какво да крием в нашата работа. Планираме да увеличим публикуваната информация на страницата, като състояние на машинния парк, проблемите, новите неща, които влизат”, каза инж. Георги Алексиев, изпълнителен директор на КТИ.
 
Интервю с изпълнителния директор на КТИ, инж. Георги Алексиев, може да прочетете в брой 9(117), 2013 г. на месечния информационен бюлетин на ПДИ. 

В категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация" Община Козлодуй получи почетна грамота за постоянния стремеж към подобряване на предоставянето на достъп до информация на гражданите чрез висока степен на активна прозрачност, която Община Козлодуй не само поддържа, но и значително подобрява, доказателство за което са резултатите в Рейтинга на ПДИ на активната прозрачност на институциите. 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2022 Фондация ПДИ. Всички права запазени.