За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2008 г.
>
НПО
НПО
Ден на правото да знам 2008
Изп. директор на ИПИ, Светла Костадинова, и Председателят на УС на ИПИ, Красен Станчев

В категорията "Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация" награда ”Златен ключ” се присъжда на Институт за пазарна икономика (ИПИ)  за упоритото търсене на документи по реда на Закона за достъп до обществена информация, необходими за изготвянето на различни проучвания. Институтът публикува всички документи, получени по реда на ЗДОИ на своята интернет страница.Интервю със Светла Костадинова, изпълнителен директор на ИПИ четете в брой 9(57) на месечния Информационен бюлетин за 2008: Информация означава знание, прозрачност, възможност за контрол и за вземане на информирани решения.

 

 

 

Почетна грамота в категорията получава Асоциация на парковете в България за активно използване на ЗДОИ през 2007 и 2008г за търсене на информация, свързана с околната среда и водене на дела за достъп до информация.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2022 Фондация ПДИ. Всички права запазени.