За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2008 г.
>
Катинар
Катинар

Антинаградата "Катинар" в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите по ЗДОИ" се присъжда на  Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – за честите мълчаливи откази да предоставя информация на гражданите , за изричните откази да предостави документи, свързани с концесионни оценки по договора за автомагистрала „Тракия“, отказите на министерството да предостави подготвителните документи към Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, издадена от МРРБ, за принципно затрудненият достъп до информация, свързана със сключени договори, възлагане на обществени поръчки и др.

През 2008 г. „СРАМОТА” в категорията получава Правителствена информационна служба (ПИС)  заради повече от едногодишното умишлено протакане и създаване на пречки на дело за достъп до информация на журналиста от в. “Капитал” - Росен Босев. 

През 2008 г. се връчва още една "Срамота" - на Държавен фонд „Земеделие“, която е традиционно затворена институция. В повечето случаи търсещите информация се препращат към служители, които отказват информация с твърдението, че имат устна забрана да предоставят данни.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2022 Фондация ПДИ. Всички права запазени.