За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2004 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ

Антинаградата “Вързан ключ” в категорията "Най-абсурдно и смешно решение по заявление за достъп до информация" получава Национална служба “Полиция” към МВР за отговор по заявление, подадено по реда на ЗДОИ от инж. Юлиян Чолаков. Със заявлението се иска информация за някои технически характеристики на скоростомерите ТR-4. В отговора се твърди, че подобна информация е класифицирана като държавна тайна, съгласно раздел II, т.7 от приложение към чл.25 от ЗЗКИ: "Данни за вида, нивото на снабденост и качествата на специална техника, въоражение, боеприпаси, защитни средства, уреди и материали, използвани от службите за сигурност и службите за обществен ред."

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.