За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2004 г.
>
НПО
НПО

Регионален Фонд - ИГА, Пазарджик бе наградена със "Златен ключ" в категорията "Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация"  през 2004 г.

 

ИГА активно използва Закона за достъп до информацията във връзка със събирането на информация и изготвянето на анализи, които са в основата на нейната дейност по различни проекти. Използвайки официалните заявления за достъп до информация и придържайки се към изискванията на ЗДОИ Регионален фонд - ИГА успява да изгради работеща система за получаване на информация със "затворени" по принцип институции като Окръжен съд, затвор и РДВР на регионално ниво; Областна и Общинска администрация, Дирекция "Социално подпомагане", Бюро по труда, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 

Интервю с Димитър Русинов, член на Управителния съвет на Регионален фонд ИГА, четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, септември 2004 г.: “Работа за третия сектор има. И то много!” 

Почетни грамоти в категорията "Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация" получават:  
Център за независим живот, гр. София
Гражданско сдружение “Обществен Барометър”, гр. Сливен
Сдружение “Зелени Балкани”, Пловдив

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.