За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2004 г.
>
Катинар
Катинар

НЗОК получава антинаградата Катинар в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите по ЗДОИ". 

Институцията е осъдена по 10 дела за отказ да предостави информация, свързани с разходвания и планирания бюджет ня Регионалните здравноосигурителни каси, методиките за разпределяне на средзства между личните лекари и др. Въпреки че е осъдена по всички дела да предостави поискната информация, НЗОК продължава да не идпълнява задълженията си по ЗДОИ и не предоставя информацията, която дължи на гражданите. 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2023 Фондация ПДИ. Всички права запазени.