За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2004 г.
>
Институция
Институция

Почетни грамоти в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" получават:
Община Стралджа
Община Стара Загора
Областен управител Ямбол

Награда ”Златен ключ” в катгорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" получава областния управител на Габрово за създадената възможност за информиране за своите действия чрез Интернет страницата на институцията. Страницата на областна администрация Габрово дава възможност да се изтегли заявление за достъп до обществена информация, разяснява цялостната процедура по предоставянето на достъп до информация, и дава възможност да се следи развитието и работата по преписката на подаденото заявление. А вече действащата система за приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис, дава възможност на лицата, които притежават такъв подпис да подават своите заявления за достъп до обществена информация и по електронен път. Внедрената електронна система за регистрация и контрол на документооборота елиминира възможността за злоупотреби от страна на служителите при боравенето със документи и различни носители на информация. 

Интервю с Цветан Нанов, областен управител на област Габрово четете в  Брой 9, м. септември, 2004 на Информационния бюлетин на ПДИ

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.