За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2003 г.
>
Уеб страница
Уеб страница

Награда ”Златен ключ” в категорията "Най-добра уеб страница на институция, от гледна точка на ЗДОИ" се връчва на Върховен административен съд - http://www.sac.government.bg.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.