За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2003 г.
>
Институция
Институция

Награда ”Златен ключ” в категорията получава Община Добрич за създаването на работно място "Предложения, жалби" в Центъра за услуги и информация на гражданите в общината и въвеждането на електронен адрес, на който гражданите могат да изпращат сигнали за корупция, както и други мнения, предложения и жалби относно работата на общинска администрация.
В съответствие със ЗДОИ главният експерт от "Предложения, жалби" извършва консултации и приема заявления за достъп до обществена информация. Като механизъм за обратна връзка е въведен електронен регистър за устни и писмени сигнали, жалби, предложения, молби от гражданите. На всеки подаден сигнал се отговаря писмено, след проверка и обработка от компетентни служители.
С цел подобряване организацията и провеждането на приемните дни са въведени електронни контролни карти, които се поместват в Интранет мрежата на общината, обособени в папки за съответните ръководители.

Почетни грамоти в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" получиха  Министерство на икономиката, Община Сливен, Община Карнобат и Министерство на околната среда и водите

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.