За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2021 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2022 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Изпълнителна агенция по горите
Номиниращ: Генка Шикерова

Номинирам Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) с директор Александър Дунчев за предоставените през последните месеци общественоважни документи, довели до осветяването на нередности в ловни стопанства в страната.


След встъпването си в длъжност, Александър Дунчев веднага постави за приоритет на ИАГ публичността на договорите и разрешителните, използването на онлайн информационни системи и подобряване на възможността за обществен контрол. Наскоро пред БНР Дунчев обяви, че се подготвя публичен регистър на разрешителните за лов.

 

На сайта на ИАГ активно се публикуват документи, като в секция "Достъп до информация" бяха публикувани решения за достъп до обществена информация в отговор на заявления по ЗДОИ. Решенията съдържат справки за договорите за съвместна дейност, действали през последните пет години между частни дружества и държавни ловни стопанства; резултати от изпълнението на договорите; таксация за последните 5 години за благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня по ловни стопанства; справки за извършените през последните две години проверки от ИАГ по отношение на ловните концесии на частни юридически лица в държавните ловни стопанства в България; копия от изготвените от ИАГ документи, в които са описани резултатите от извършените проверки.

 

 Беше създадено мобилното приложение „ЗАЩИТИ ГОРАТА“ с цел опазване на горите, биоразнообразието и животните в България, чрез подаване на сигнали за незаконни дейности в горите. То е съвместна инициатива на „Гората.бг“, Изпълнителна агенция по горите и гражданския проект „Природен“.  Инициативата цели приобщаване на гражданското общество към каузата за опазването на горите и дивите животни в България, както и подкрепа на дейността на ИАГ.

Община Главиница
Номиниращ: Калина Грънчарова

Номинирам Община Главиница в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация на гражданите".

 

В класацията на тазгодишния Рейтинг на активната прозрачност на ПДИ Община Главиница се изкачва със 17 места в сравнение с 2020 г. и заема 8-мо място сред 265 органи на местна власт и всички 563 институции. Този резултат се дължи преди всичко на добрата работа на институцията, която изпълнява задълженията си за активно публикуване.

 

В сайта на Община Главиница са публикувани всички задължителни по закона категории информация. Секция "Достъп до информация" съдържа вътрешните правила за предоставяне на информация; вътрешни правила за организация на административното обслужване; за повторното използване на информация; за информацията, предоставена повече от три пъти по заявление за достъп; списък на категориите информация за публикуване; описание на регистри, база данни и ред за достъп; списък на категориите сведения, обявени от различни нормативни актове за служебна тайна, годишните отчети за работа по ЗДОИ и др. В същата секция всеки може да отвори и наръчника на ПДИ "Как да получим достъп до информация", даващ възможност да се проследят стъпка по стъпка етапите, които трябва да се следват, когато се търси обществена информация.

 

"Проучването, което всяка година Програма Достъп до информация прави, е истинското доказателство за публичността, която прилагаме. Прозрачното и открито управление - това е основата на успеха" - категоричен е кметът на Община Главиница Неждет Джевдет в интервю, публикувано в бр.6 (210) на Информационния бюлетин на ПДИ: Община Главиница: прозрачното управление е основата на успеха.

 

Община Гърмен
Номиниращ: Владимир Симеонов

 Номинирам община Гърмен в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани”.

 

Община Гърмен в тазгодишната класация на активната прозрачност на ПДИ е по-напред с цели 15 места. Това се дължи на работата на институцията, която изпълнява стриктно задълженията си за активно публикуване.

 

На официалната й страница е налична, достъпна и съдържателна секцията „Достъп до информация”. Работи се активно и по заявленията за достъп до информация.

За последните две години няма нито един отказ на подадено заявление – нито пълен, нито частичен, за предоставянето на обществена информация.

 

Община Болярово
Номиниращ: Дияна Бончева, координатор ПДИ

Община Болярово дръпна рязко напред в Рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп до информация. Резултатите й са се подобрили с цели 122 точки и от 49-то място сред наблюдаваните институции вече е на 17-та позиция, а в област Ямбол и на 1-во място.

 

Секцията "Достъп до информация" е лесно достъпна, в основното меню на страницата. Тя е прегледна и добре подредена. През последните години много се активизира търсенето на информация от Община Болярово чрез ЗДОИ, както и чрез всички други институции. Ако през 2018 г. имаха 6 заявления, през 2019 г. – 8, то през 2020 г. са 32, а за първото шестмесечие на 2021 г. вече са 16. Питат ги както за разходването на бюджетните средства, така и за контрола на администрацията върху бездомните кучета, доставката на хранителни стоки в детските градини и социалните заведения, доставката на дезинфекционни материали в изборните помещения…

 

По думите на кмета Христо Христов в интервю за информационния бюлетин на ПДИ, изводът на администрацията е, че колкото повече информация публикуват на сайта на общината, толкова по-бързо гражданите и организациите ще я намират и съответно по-малко заявления ще получават. Заявления изпращат както граждани, така и неправителствени организации, като използват най-често електронната форма и съответно искат да им се предостави отговор по електронен път. За неправителствените организации често това е и начин да си попълнят проучване, свързано с дейността им. Журналисти не са изпращали заявления, но администрацията максимално съдейства на медиите за точното и своевременно предоставяне на нужните им отговори.

 

Самата общинска администрация също използва Закона за достъп до обществена информация с цел защита на обществения интерес. По повод неполучени в общината уведомления за нови предстоящи проучвания за добив на злато на територията на 3 находища, засягащи 2/3 от населените места, кметът на Община Болярово изпрати заявления за достъп до обществена информация до всички министерства, Басейнова дирекция – Източнобеломорски район, РИОСВ-Стара Загора, ДАНС, с цел да получат максимална информация за тези инвестиционни намерения. Отговорите от тези ведомства се разпространяват чрез местния вестник до гражданите с цел да бъдат максимално информирани.

 

Общинската администрация е част и от сформираната Местна гражданска инициатива срещу проучвания за добив на злато в находище "Иглика", което засяга населени места на териториите на общините Болярово и Елхово. Вследствие на получената информация, отново чрез ЗДОИ, по настояване на тази Местна Гражданска инициатива Общински съвет-Болярово взе решение, че няма да дава разрешения за устройствени планове за добив на метални полезни изкопаеми на територията на общината.

 

Община Тунджа
Номиниращ: Дияна Бончева, координатор на ПДИ

През 2006 г. Община "Тунджа" беше отличена от Програма Достъп до информация по повод Международния ден на правото да знам с почетна грамота в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани". През 2007 г. получи почетна грамота и за най-добре поддържан сайт от гледна точка на достъпа до информация за граждани. В момента по рейтинг на активната прозрачност Община Тунджа е на 15-то място в страната сред 265 общини, като резултатите са се подобрили значително и вече са 88.1%. По думите на кмета на общината Георги Георгиев в интервю за информационния бюлетин на ПДИ, добрите резултати на община "Тунджа" в Рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп до информация се дължат най-вече на стремежа на общинската администрация да са максимално полезни за гражданите и да подобряват прозрачността в управлението.

 

Секцията "Достъп до информация" е разположена на главната страница на общината. През всички години нямат нито един отказ за предоставяне на обществена информация. През 2019 г. в общината са постъпили 7 заявления, през 2020 г. тези заявления достигнаха 28, а до 01.08.2021 г. са вече 17 броя. Заявителите са различни - сред тях са неправителствени организации, които се интересуват от разнообразна информация – за децата с диабет тип "В" на територията на общината; за популацията на кучетата и проведените мероприятия в тази връзка. Различни организации и граждани поискаха информация за броя сключени граждански договори с лица, предоставящи услуги в общината, за доставчиците на хляб в детските градини, за броя и размера на глоби и други санкции към лица за неправилно паркиране, за зелените площи и наредби на общината в тази връзка.

 

"Тунджа" е и единствената община в Ямболска област, която продължава традицията за ежеседмичен брифинг с медиите, на който се дава информация за цялостната дейност и възможност за отговор на всички поставени от медиите въпроси.

ОБЩИНА ДЕВНЯ
Номиниращ: ПДИ

Община Девня е също сред първите в Рейтинга на активната прозрачност в течение на години. На страницата на общината е публикувана информация за качеството на атмосферния въздух, аварийни планове, мерки за безопасност и действия при аварии.

 

Секцията "Достъп до информация" е разположена на главната страница на общината. В нея има разяснителна информация за гражданите.

 

Отчетът по ЗДОИ за 2020 г. показва , че общината е получила 33 заявления, от които 18 са от граждани и 14 от НПО. 26 от заявленията са подадени по електронен начин и 7 от тях са писмени. По 28 заявления е предоставен с решение пълен достъп до информация, по 2 – частичен. Две от заявленията са оставени без разглеждане поради несъответствие с изискванията на ЗДОИ. По-голямата част от заявленията са свързани с отчетността на общината и процеса на взимане на решения.

 

На заявлението на ПДИ в рамките на проучването на активната прозрачност през 2021 г. беше отговорено и предоставена информация в рамките на 5 дни. По думите на секретаря на общината, г-жа Елка Драгулева подобряването на прозрачността на общината се дължи на: "Преди всичко промяна в политиката на общината и желанието за прозрачност в управлението. Стимулирането на гражданите да участват по-активно в управлението и контрола на администрацията и другият фактор е екипната работа, мотивацията на администрацията." От интервю публикувано в брой 5(209)2021 г. на информационния бюлетин на ПДИ.

 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Номиниращ: ПДИ

Номинирамe община Белослав за носител на награда за ДПЗ -28 септември през 2021 г. заради последователната политика на прозрачност и отчетност. Община Белослав е сред първите в рейтинга на активната прозрачност години наред.

 

През 2018 г. Община Белослав беше отличена с най-голямата награда на Международния ден на правото да знам – Златен ключ.

 

И през 2021 г. е на 4 място в рейтинга сред всички 563 проучвани институции със 75,5 точки и на 3 място сред общините в България с 92 т. И тя е сред общините отговорили на заявлението на ПДИ в хода на проучването в рамките на 5 дни.

 

Секцията "Достъп до информация" е лесно достъпна, в основното меню на страницата. Тя е прегледна и добре подредена. Според годишния отчет по ЗДОИ на общината за 2020 г. са постъпили 23 заявления. Няма заявления, оставени без разглеждане. По 19 от тях е предоставен пълен достъп и по 3 от всички – частичен. Заявленията са предимно електронни - 14 постъпили в общината и 4 чрез Платформата за достъп до обществена информация.

 

Общината публикува информация за обществени обсъждания, обсъжданията свързани с Общия устройствен план, решенията за подробните устройствени планове. Подготвена и публикувана е подробна секция "Публични регистри" . Всички публикувани информации са датирани.

 

 

 

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ
Номиниращ: ПДИ

Община Челопеч е на шесто място в Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2021 г. сред всички 563 институции и на 7 място сред общините.

 

Секцията "Достъп до информация" е създадена както и тази на Община Търговище по проект "Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронно управление във връзка с Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги" по ОП "Добро управление". Уеднаквяването на страниците на общините, инициирано от Държавна агенция "Електронно управление", трябва да бъде приветствано.

 

Информацията в секцията е систематизирана и добре подредена. Въведено е автоматично отбелязване на датата за публикуване и актуализация на информацията. Както и при Община Търговище са създали секции за информация за граждани и информация за бизнес.

 

Отчетът по ЗДОИ за 2020 г. показва, че в общината са постъпили 22 заявления. 16 от тях са постъпили по електронен път и 6 чрез платформата за достъп до обществена информация. Повечето от тях – 13 са свързани с информация за контролната дейност на институцията. По всички заявления е предоставен свободен достъп до информация.

 

Община Челопеч е отговорила на заявлението в рамките на проучването на ПДИ през 2021 г. в рамките на 5 дни.

 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Община Белоградчик за последователно подобряване и поддържане на политиките за прозрачност и отчетност на общината. Община Белоградчик е вече три години сред първите в рейтинга на активната прозрачност на ПДИ сред всички проучвани институции и сред общините. В Рейтинга на активната прозрачност за 2021 г. Община Белоградчик се нарежда на първо място със 77 т. от 79,7.

 

Община Белоградчик поддържа активно секция "Достъп до информация". Секцията е лесно намираема, документите са систематизирани и всяка година се актуализира "Списъка на категориите, подлежащи на публикуване" с линкове към документите. Община Белоградчик е отговорила на заявлението, подадено в рамките на проучването на ПДИ в 5-дневен срок.

 

Годишните отчети по ЗДОИ на общината са публикувани в секция "Достъп до информация". През 2020 г. са постъпили 17 заявления – 7 от граждани и 10 от НПО. Преобладават писмените заявления, след тях са подадените по електронен път. Има само един отказ от предоставяне на обществена информация. В доклада не са уточнени мотивите за отказа.

 

Отзивите на граждани и журналисти за политиката на прозрачност на общината са положителни.

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Номиниращ: ПДИ

Община Търговище е на трето място в рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2021 г. със 76,7 т от общи 79,7 възможни за всички институции и на първо място в рейтинга на активната прозрачност на общините в България с 93,2 т. от 96,2 т.

 

Секцията "Достъп до информация" на Община Търговище е добре организирана, лесно достъпна. В нея е предвидена подсекция "Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество" със систематизирани полезни връзки за потребителите.

 

На основното меню са предвидени две секции "Информация за гражданите" и "Информация за бизнеса", където очевидно след анализ на търсенето на информация е систематизирана най-търсената информация.

 

Според доклада по ЗДОИ за 2020 г. общината е получила 154 заявления, сред които преобладават писмените заявления – 132. В 143 случая е предоставен пълен достъп да информация и в три случая е решено да се откаже информация. В доклада подробно са описани случаите на отказ и мотиви към тях. Най-много информация е търсена за изразходването на публични средства и на второ място информация свързана с процеса на вземане на решения.

 

Уеб страницата на Община Търговище е изработена по проект "Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронно управление във връзка с Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги" по ОП "Добро управление".

 

Предлагаме община Търговище за награда "Златен ключ" за последователното отношение и политика относно активното публикуване и предоставяне на информация.

 

Община Белоградчик
Номиниращ: Цветомир Цветанов

Ръководството на Община Белоградчик непрекъснато подобрява показателите си за достъп до обществена информация. Това се отчита и от Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ, където отново е в челото на класацията.

Освен че изпълнява всички нормативни изисквания съвестно и в срок, ръководството на Община Белоградчик винаги е "отворено" за всякакви въпроси от обществен характер както от журналисти, така и от граждани.

Стремежът на Община Белоградчик към пълна прозрачност заслужава да бъде поощрен.

 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2022 Фондация ПДИ. Всички права запазени.