За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2012 г.
>
Гражданин
Гражданин
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефектНоминациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Николай Цветков, гр. Варна
Номиниращ: Дарина Палова, ПДИ

Николай Цветков работи със ЗДОИ вече няколко години и често търси информация от местните институции. В голяма част от случаите заявленията му са насочени към Община – Варна, РДНСК – Варна, Областна дирекция на Полицията и Общински съвет - Варна, като касаят различни въпроси от обществен интерес. Цветков е упорит в отстояване на правото на достъп до информация  – ако му откажат информация при устно запитване, той подава писмено заявление и когато това не е достатъчно, за да получи информацията, често дискутира с администрацията различни негативни практики.

През изминалата година, благодарение на неговата намеса и това, че своевременно сигнализира за нередности в работата на две институции, се стигна до промяна на практики по предоставяне на информация, които противоречаха на законодателството за достъп до информация.
В първия случай, при подаване на заявление до Община Варна през март, става ясно че от общината изискват ЕГН на потребителите на всякакви услуги, а също и на заявителите по ЗДОИ. Причината била въвеждане на нов софтуер, при който всяко въвеждане на документ в системата изисквало въвеждане и на ЕГН. Благодарение на Цветков,  а също и на координатора на ПДИ във Варна  - Кръстина Маринова, която отиде на място и също подаде заявление, за което й поискаха ЕГН, от общината промениха практиката си и вече не изискват ЕГН от заявителите.
Случаят бе описан в материал в бр.3 на Информационния бюлетин на ПДИ: От координаторската мрежа: Гише №18: Заявление по ЗДОИ само с ЕГН.


Вторият случай касае практика на РДНСК – Варна да събира суми за предоставяне на информация по нормативи, различни от посочените в ЗДОИ.  Сигналът по този случай отново беше на Николай Цветков, на когото от дирекцията бяха поискали твърде висока цена за информацията, която му предоставят - 2.50 лв. на страница.За сравнение  съгласно Заповед №:ЗМФ – 1472/2011 г. за копие на една страница се дължат – 0.09 лв. Мотивите на РДНСК са, че заплащането на информация в рамките на дирекцията става по реда на Тарифа № 4, в която са определени такива цени. Всъщност цитираната Тарифа №4 е свързана с предоставяне на информация по реда на административното обслужване и касае таксите, които се събират от МРРБ и от областните управители. След няколко разговора със служители на дирекцията и разясненията, направени от екипа ни и Н. Цветков, от РДНСК преразгледаха позицията си и заплащането на информация става по реда на заповед №1472/29.11.2011 г.  на Министъра на финансите.Вилям Попов, гр. София
Номиниращ: Александър Кашъмов, ПДИ

Вилям Попов от години използва ЗДОИ. В резултат на негови заявления и инициативи се е създавала положителна административна и съдебна практика. Носител е на наградата „Златен ключ” за 2006 г. и на грамоти за 2004 и 2005 г. Той продължава да подава заявления и да води дела, въпреки че това му е все по-трудно, предвид и финансовите последици при загуби в съда. В началото на 2012 г. той представи своя книга, написана на основата на информация, получена по ЗДОИ за дейността на президента на РБ и неговата администрация.

 

Приносът му за 2012 г. е свързан с обществения ефект от ползването на ЗДОИ – убеждаване на народните представители за изслушване  на президента Първанов от парламентарна анкетна комисия, вследствие на данни от получени по ЗДОИ доклади и документи.
„Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медиите факти и обстоятелства за лобисткия скандал, свързан с управлението на тройната коалиция и предоставените 1,5 млн. евро на австрийския лобист Петер Хохегер, реши да покани за изслушване Георги Първанов, съобщи БТА. Предложението е направено от гражданина Вилям Попов, който днес запозна членовете на комисията с документация, получена в качеството му на гражданин, по случая с договора с Хохегер. Преди дни стана ясно, че Попов е написал писмо до Народното събрание и бил следил отблизо процесите.” Иван Дафинов, гр. Кърджали
Номиниращ: Иванка Ламбева, координатор на ПДИ Кърджали и Николай Нинов, ПДИ

Иван Дафинов тази година води упорита битка и не отстъпи пред упорството на общинската администрация в Кърджали, която отказа достъп до информация за това колко пари се събират от такса смет и как се изразходват те за почистването на града и селата. Дафинов поиска тези данни като подаде заявление по ЗДОИ.


Получи писмен отказ от кмета Хасан Азис, който обжалва в Административния съд. Стандартна процедура, която обаче за Кърджали е знакова. Това е първото дело, водено и спечелено от гражданин по ЗДОИ.
В определения от закона срок Административният съд постанови кметът да предостави исканата информация за такса смет. Въпреки съдебното решение от общинската администрация отново отказват исканата справка. Но Иван Дафинов не се отказва. Преброил е повече от 15 посещения (преди и след решението на съда). Преборва чиновническия упорит отказ с още по-упорита гражданска настойчивост.


Според Дафинов получената най-накрая справка от цифри и техният анализ са достатъчно основание да сезира Сметната палата и всички държавни институции, отговарящи за контрола, да предприемат съответните действия спрямо финансовите дела в община Кърджали. А на своите съграждани Дафинов даде завладяващ пример как трябва да използват силата, предоставена им от ЗДОИ и да бъдат действащ коректив на местната власт.


Четете още: Приключения със заявления: Иван Дафинов срещу Хасан Азис – Първо дело по ЗДОИ в Административен съд – Хасково в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 3(99), 2012 г.
Пробиви: Иван Дафинов се пребори за истината – 4 месеца след съдебното решение общинска администрация предостави исканата справка за високия данък смет в Кърджали в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 5(102), 2012 г. 

Димитър Димитров, гр. Плевен
Номиниращ: Иванка Ватева, координатор на ПДИ за Плевен

Димитър Димитров от години последователно и активно ползва Закона за достъп до обществена информация, при това само и единствено в обществена полза.
През 2009 и 2010 г. той отправя 2 заявления по ЗДОИ до Община Плевен за броя, режима на ползване и прихода от вендинг автоматите за кафе в града. Въпреки че не получава изчерпателен отговор, без съмнение неговото питане, заедно с медийните публикации по темата, е повод и причина местната администрация най-после да въведе ред в разполагането на тези автомати, както и да предложи на Общинския съвет да определи такса за това.


Пак в три последователни заявления за достъп - до ОД на МВР Плевен, гражданинът Димитров търси информация, чрез която да настоява пред Община Плевен за вземане на решения в обществен интерес. Първото от тях е през 2009 г., за престъпления срещу имуществото на граждани в няколко от селата на територията на общината, известни с многото кражби и грабежи. Подробната информация, която получава, му служи за аргумент да настоява за намаляване на средствата, които се отделят от общинския бюджет за охрана в селата, тъй като това не дава очаквания ефект. Второто заявление до ОД на МВР е от 2011 г. за броя на пътно-транспортните произшествия на едно от най-невралгичните места в Плевен - Колелото за жк "Сторгозия", тъй като една от пешеходните пътеки на него, според Димитър Димитров, е опасна за гражданите. През 2012 г. той иска нова информация по същия проблем, но с по-широк времеви обхват и периметър, след което отправи питане на сесия на Общинския съвет на 26 юли 2012 г. В резултат на това беше взето решение и поет ангажимент до началото на новата учебна година пешеходната пътека да бъде изместена, пешеходният маршрут да бъде обезопасен и направен достъпен за хора с намалена подвижност, както е по Наредба 6 на МРРБ.


Четете: Гражданин пита: Какво са 10 метра в сравнение със спасен човешки живот?, в. „Посредник”, 31.07.2012

Тодор Бойчев, гр. Хасково
Номиниращ: Божидар Събев, координатор на ПДИ за Хасково

Тодор Бойчев е бивш военен, който води 6 дела по ЗДОИ срещу различни институции в България, за да защити своята кауза, че таксите към държавата могат да се плащат с държавни марки, които са легитимно разплащателно средство. Така гражданите могат да избегнат комисионните на банките за превод към институциите. Изключително активен е като гражданин, непрекъснато води дела за достъп до информация.


Има едно спечелено дело срещу министъра на отбраната във връзка с неполучена информация за съкращенията в Българската армия. Има още две прекратени, но водени пак по конкретни питания по ЗДОИ относно съкращенията на определени длъжности.
Има още три дела на различен етап срещу Окръжна прокуратура - Хасково. Едното е питане за неприкосновеността на личната кореспонденция на гражданите, другото е за неполучен достъп до информация от прокуратурата, свързан с разследване срещу служители на МВР за издаден неверен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата. Шестото му дело е за отказан достъп до преписки, които са водени в МВР.


В момента Бойчев подготвя седмо дело по ЗДОИ отново срещу Министерство на отбраната. Поискал е данни за аварията с бойния самолет МИГ-29, но отговорът бил лаконичен и не го удовлетворява. Тодор Бойчев активно работи за преустановяване на порочната практика на пасивност и мълчание на българските институции.

Юлиян Цанков, гр. София
Номиниращ: Фани Давидова, ПДИ

Юлиян Цанков търси информация, свързана с ценообразуването на топлинната енергия и по-конкретно се интересува как Топлофикация София е изчислила сметката му за парно за определен период от време. Запознат е подробно с нормативната уредба по темата и дълго време води преписка с дружеството, като се опитва да получи конкретни данни за т.нар. к-фактор, който се изчислява за всяка отделна сграда и служи за основа на изчисленията на отделните сметки. Миналата година с помощта на ПДИ, гражданинът подаде заявление за достъп до обществена информация до дружеството, с което поиска да му бъдат предоставени конкретни данни, свързани с изчисляване на сметките  за парно. Топлофикация София отказа да предостави достъп до данните, като основа отказа си на твърдението, че като търговско дружество няма задължения по ЗДОИ. Отново с помощта на ПДИ, г-н Цанков обжалва отказа. С Решение№ 2598 от 14.05.2012г на АССГ, съдът призна Топлофикация София за задължен по ЗДОИ субект и разпореди на изпълнителния директор на дружеството да се произнесе по заявлението за информация. Към момента дружеството обжалва решението на АССГ на втора инстанция.


Мотивите за горната номинация са свързани основно с големия обществен ефект, който се постига с признаването на  Топлофикация София ЕАД за задължен по ЗДОИ субект. Освен това, гражданинът е показал упоритост и последователност при търсенето на информация. Проблем представлява факта, че делото все още не е решено окончателно.Иван Атанасов, гр. Харманли
Номиниращ: Божидар Събев, координатор на ПДИ за Хасково

Иван Атанасов, собственик на сайта "Сакар нюз" и местния в. "Новини", печели две дела по ЗДОИ срещу кмета на града, за отказ да дава обществено значима информация. Първото дело е срещу отказа на кмета Михаил Лисков да предостави информация за финансовата ревизия на общината. Атанасов печели делото и пред втората инстанция – Върховния административен съд.


Второто дело Атанасов започва срещу мълчалив отказ на кмета на Община Харманли да предостави информация за хонорарите, пътните и командировките на столична адвокатска кантора,  която общината използва. По него се чака решение на втората инстанция.
Освен с двете дела Иван Атанасов е работил активно и е упражнявал граждански и журналистически натиск въру всички институции в Харманли да предоставят своевременно информация. Поводът за тази номинация не е просто спечелването на двете дела, а дългогодишната и целенасочена дейност на Атанасов в тази насока.


Четете: От координаторската мрежа: Кметът на Харманли губи второ дело по ЗДОИ в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 5(101), 2012 г.

Кънчо Бонев, гр. Варна
Номиниращ: Кръстина Маринова, координатор на ПДИ за Варна

Кънчо Бонев е председател на сдружение "Варна -свободна икономическа зона". На 24 април 2012 г. беше нападнат от охраната на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна, за това, че взел протокола за предоставяне на информация, неподписан от ръководството на службата. Информация за преактуването на Морската градина така и не му беше предоставена по подадено заявление по ЗДОИ, затова пък беше бит и получи синина на окото. Той е един от най-активните граждани , който упражни правото си по ЗДОИ по проблемите, свързани с Морската градина, заради които имаше много протести.
Четете: Мишени: Бой и арест заради „документ“ по ЗДОИ в Информационен бюлетин на ПДИ, брой 4(100), 2012.

арх. Цветана Гочева
Номиниращ: Борислав Петров – Председател на УС на Сдружение на фирмите от погребалния бранш – Фунерал

Уважаеми госпожи и господа, Номинираме арх. Цветана Гочева за "Златен Ключ" в две категории – гражданин и НПО. Тя е човек с ясни граждански, професионални и обществени позиции, които последователно и упорито отстоява през годините. Потвърждават го многобройните, заведени от нея преписки по ЗДОИ. Впечатлява нейната организираност и издръжливост да води едновременно 10-15 съдебни дела по тези преписки, да печели повечето от тях, да се бори за коректното изпълнение на съдебните решения като ползва всички позволени от закона средства, дори прокуратурата. И всичко това е с една цел – да стигне до необходимата й обществена информация, и по-нататък да я вложи в статии, писмени становища, текстове до различни институции на властта – местната, държавната, съдебната и за кой ли път в заявления по ЗДОИ, подадени от нейно име като гражданин, архитект, д-р на науките и председател на УС на Българска асоциация за погребална култура. Не ни е известно и в други браншове, не само в нашите среди, да има толкова ерудиран защитник на справедливостта, който така убедено да търси истината, както арх. Гочева. Не ни е известен по-богат и целенасочен актив по ЗДОИ от нейния. Многократно сме се обръщали към Цветана Гочева за мнение, съвет, консултация по браншови проблеми, а и по други. Получаваме изчерпателен отговор, полезен съвет, добронамерена критика. Така е не само защото арх. Гочева е компетентна, но и поради стремежа й да допринесе за положителна промяна в областта на погребалните услуги. За съжаление, тази област е трайно ощетена откъм обществено внимание. 

Дияна Бончева, гр. Ямбол
Номиниращ: Читалище "Умение" - Ямбол

Дияна Бончева е журналист, но я номинираме за награда в тази категория, заради активната й гражданска позиция по отношение на прозрачността на институциите. Като координатор на ПДИ Дияна Бончева организира редица кампании и информационни срещи с граждани и неправителствени организации за популяризиране на Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни. Съдейства на граждани и сдружения да получат достъп до документи и информация по обществени въпроси. Наред с това самата тя упорито и системно използва закона не само като журналист, а и за разкриване на информация и документи по болезнени за местната общност проблеми, като усвояването на местните данъци и такси, на бюджета и на европейски средства за благоустрояването на града. През 2011 г. например, Общински съвет - Ямбол намали такса смет за граждани и фирми, след като въз основа на разкрити от Дияна Бончева факти и документи чрез ЗДОИ стана ясно, че общината неправомерно е събирала по-високи налози и плаща на незаконно сформирано гражданско дружество. По този случай срещу кмета на Ямбол върви и наказателно дело за длъжностно престъпление и ощетяване на общинския бюджет за около 1,6 млн. лева. Пак Дияна Бончева разкри, че частна фирма е изградила водопровод в града преди издаването на строително разрешение - кметът на два пъти получи от Ямболския окръжен съд присъда затвор за длъжностно престъпление и нанасяне на вреда на бюджета за над 2 млн.лв . Със съдействието на Бончева - чрез дело за отказ на информация, беше отворена цялата документация и по скандален търг в Ямбол за ремонт на социален комплекс за 5 млн.лв. европейски средства. Дияна защитава и със съдебно дело правото на всички граждани и организации да получават достъп до протоколите от изборите. Сигурни сме, че вие бихте добавили още много нейни заслуги като делото срещу Сметната палата за имотните декларации на властимащите - сега вече публикувани в електронен регистър, и други. Ние ще допълним, че въз основа на нейната помощ неправителствените организации в Ямбол успяват да получат полезна информация и документация, свързана с тяхната дейност и реализация на проекти.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.