За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2010 г.
>
Катинар
Катинар
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ"


1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активното публикуване и организацията на процеса по предоставяне на информация: не е определен служител; липсва контактна информация, място за преглед на документите, вътрешни правила, секция „Достъп до информация” на Интернет страницата на институцията.
2. Институцията не отговаря на устни запитвания по ЗДОИ
3. Институцията не отговаря на писмени заявления /мълчаливи откази/
4. Събираните такси не са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на Финансите
5. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информацияНоминациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2020 Фондация ПДИ. Всички права запазени.