За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2003 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Публикувани ли са категориите информация по чл.15, ал.1 от ЗДОИ?
2. Има ли секция "Достъп до информация" в страницата на институцията?
3. Публикувана ли е задължителната информация за звеното, отговарящо по ЗДОИ?
4. Публикувана ли е разяснителна информация за гражданите как да упражняват правото си на достъп до обществена информация и реда и условията за повторно използване на информация?
5. Публикувани ли са вътрешните правила за работа по ЗДОИ в секцията „Достъп до информация”?
6.  Публикуван ли е годишният отчет за постъпилите заявления?

7. Приемат ли се заявления по електронен път?

8. Отговаря ли институцията на тези заявления? Предоставя ли се информация по електронен път?

9. Събираните такси за предоставяне на достъп до информация съобразени ли са със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на Финансите.

10. Има ли институцията отличаващи я добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2020 Фондация ПДИ. Всички права запазени.