За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Новини
>
2018 г.
Изпращайте номинации за Деня на правото да знам!
10.09.2018 г.

Програма Достъп до Информация стартира набирането на номинации в шестте категории за наградите по повод Международния ден на правото да знам.

 

Електронната форма към всяка от категориите и съответните критерии за номинации са достъпни на специалната страница за 28 септември – Международния ден на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/.

 

Очакваме вашите номинации до 16 септември 2018. 


Както всяка година, наградите ще бъдат връчени на специална церемония, която ПДИ ще проведе на 28 септември 2018.

 Защо да номинираме?


Номинациите за Деня на правото да знам са силно средство за популяризиране на случаи на граждани, НПО и журналисти, в които са търсили информация с голяма обществена значимост, допринесли са за промяна в средата и/или политиките на национално и местно ниво. Така ПДИ се стреми да окуражава и вдъхновява търсещите достъп до обществена информация.

 

Номинациите са начин да покажем добри практики и модели, създадени от институциите, за да улеснят достъпа до информация за граждани и да увеличат прозрачността и отчетността си.

 

А антинаградите имат порицателен и дисциплиниращ ефект.

 

Получените номинации публикуваме на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/. Церемонията, номинациите и наградените са отразявани в десетки публикации, посветени на празника всяка година.


Как да номинираме?


Категориите за наградите са шест. Ако имате предложения за номинации, може да използвате електронната форма към всяка отделна категория http://www.righttoknowday.net/nominations/ . За да бъдат разгледани от журито, номинациите трябва да бъдат обосновани съобразно публикуваните критерии.


Позитивни награди „Златен ключ”

1. Гражданин, най-активно упражнявал правата си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);

2. НПО, най-активно упражнявало правата си по ЗДОИ;

3. Журналистически материал, свързан с правото на достъп до информация;

4. Институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация.

Антинагради

1. Катинар” за институция, която нарушава правата на гражданите и възпрепятства свободния достъп до информация;

2. Вързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ.

 

Жури ще определи победителите в отделните категории.

 

Може да проследите кои са били номинациите по категории през предходната 2017 на http://www.righttoknowday.net/nominations/2017/. Както и наградените на церемонията за Деня на правото да знам, която ПДИ проведе на 28 септември 2017 в Литературен клуб "Перото" в София: http://www.righttoknowday.net/ceremonies/209992/2017_godina/.

 

Подкрепете ПДИ в провеждането на 28 септември 2018


И тази година ПДИ има нужда от Вашата финансова подкрепа за провеждането на церемонията.

Кампанията за набиране на средства в платформата Indiegogo приключи на 10 септември 2018. Благодарим на всички, които дариха!

 

Все още може да подкрепите Шампионите за свобода на информацията в България и на банковите сметки на ПДИ в УниKредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG77 UNCR 7630 1022 5620 87
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7630 1422 5974 10
IBAN (USD): BG95 UNCR 7630 1122 5918 49

 

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация".
Основание: "Церемония - 28.09.2018"

 

Разчитаме на Вашата подкрепа!28 септември – Денят на правото да знам


Денят на правото да знам се отбелязва на 28 септември от застъпниците за свобода на информацията по целия свят. На този ден през 2002 бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията на конференция, проведена от ПДИ в София. ПДИ е сред основателите и активен член на Мрежата оттогава. Бе решено денят на създаването на Мрежата да се отбелязва, за да се популяризира значението на правото да се знае и ползата от свободния достъп до информация за гражданското общество, за доброто управление, за бизнеса.

 

 

 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2022 Фондация ПДИ. Всички права запазени.