За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2004 година
Съставът на журито, което определи носителите на награди за Деня на правото да знам през 2004 г. бе: 
 
Александър Кашъмов –  Ръководител на правния екип на ПДИ
 
Габриела Бакалова – Главен Секретар на Институт  за Публична Администрация и Европейска Интеграция
 
Гергана Жулева – Изпълнителен Директор на ПДИ
 
Гинка Капитанова – Изпълнителен директор на Фондация за Реформа в Местното Самоуправление
 
Димитър Сотиров – Изпълнителен директор на Българска Медийна Коалиция
 
Ирина Файон – Open Government Initiative, USAID
 
Николай Мареков – Компютърен специалист в ПДИ
 
Петко Георгиев – Изпълнителен директор на ПроМедия 
 
Райна Гаврилова – Изпълнителен директор на Институт Отворено Общество
 
Фани Давидова – Юрист в ПДИ
 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.