За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2006 година
Журито на наградите през 2006 г. бе в състав:

Александър Кашъмов - ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация (ПДИ)

Гергана Жулева - изпълнителен директор на ПДИ,

Димитър Сотиров - изпълнителен директор на Българска медийна коалиция (БМК)

Мая Няголова - директор "Публични комуникации", Програма за развитие на ООН (ПРООН)

Николай Мареков - компютърен специалист в ПДИ

Петко Георгиев - изпълнителен директор на “ПроМедия”

Радостина Захариева - директор на Дирекция "Организационно развитие на административните структури" в Министерство на държавната администрация и административната реформа

Росица Райчева - Фондация за реформа в местното самоуправление

Фани Давидова - юрист в ПДИ
28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.