За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2005 година
През 2005 година журито бе в състав:

Александър Кашъмов - ръководител на правния екип на ПДИ
 
Габриела Бакалова - главен секретар, Институт по публична администрация и европейска интеграция
 
Гергана Жулева - изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация
 
Димитър Сотиров - изпълнителен директор на Българска Медийна Коалиция (БМК)
 
Николай Мареков - компютърен специалист в ПДИ
 
Петко Георгиев - изпълнителен директор на ПроМедия
 
Райна Гаврилова - изпълнителен директор на CEE Trust
 
Росица Райчева - Фондация за реформа в местното самоуправление
 
Фани Давидова - юрист в ПДИ
28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.