За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2008 година
Съставът на журито, което определи призьорите в десетия Международен ден на правото да знам през 2008 г. е: 
 
Александър Кашъмов - ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация (ПДИ) 

Гергана Жулева - изпълнителен директор на ПДИ

Вилям Попов – председател на граждански клуб “Компетентност и морал”, носител на три грамоти и наградата “Златен ключ” за “Гражданин, най-активно използвал ЗДОИ, за 2006 г.

Дарина Палова – адвокат, ПДИ

Кирил Терзийски – адвокат, ПДИ

Николай Мареков - специалист по приложна математика

Леончия Сеизова - Дирекция “Организационно развитие на административните структури”, МДААР

Светослав Желев – директор “Книгоиздаване”, издателство “Сиела

Мая Няголова – директор “Публични комуникации”, Програма на ООН за развитие (ПРООН)

Фани Давидова — юрист, ПДИ

Христо Христов – журналист, в. “Дневник”, носител на “Специалната награда за цялостен принос в областта на достъпа до информация” през 2005 г.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.